Вісник Львівського університету.
Серія філософсько-політологічні студії
Інформація про вісник

Рік заснування: 2011


Форма публікації: електронна та друкована версії.


Проблематика: Актуальні проблеми методології політичної науки, аналіз стану розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.
Форми та особливості розвитку сучасних філософських напрямів дослідження природи та суспільства, актуальні проблеми соціо-гуманітарних вимірів буття людини.


ISSN: 2307-1664


Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 19790-9590P


Фахова реєстрація у ДАК України: Включено до переліку наукових фахових видань України з галузей науки - філософські та політичні. Наказ МОН України № 153 від 14.02.2014 року.


Галузь науки: філософські та політичні науки


Періодичність: 1-2 рази на рік


Мова видання: українська, російська, англійська


Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка


Головний редактор: д. політ. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Денисенко В.М.


Відповідальний секретар: к. політ. наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Угрин Л.Я.Наказ МОН № 153 від 14.02.2014 року
«Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 14 лютого 2014 року»


Додаток № 7 до Наказу МОН № 153 від 14.02.2014 року