http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/image/filos.gif

http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/image/fil_titled.gif

79602, м.Львів, Університетська, 1

тел. (0322) 964-579, е-пошта:filos@franko.lviv.ua

Engl

http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/image/embl.gif

 


Інформація

Новини

Кафедри

Спеціальності

Підрозділи

Аспірантура

Дослідження

Публікації

Наукове життя

Бібліотека

Лінки

Головна

Університет

Кафедра теорії та історії культури
вул.Університетська, 1/ауд.357, тел.: (0322) 239-42-10

 

Sinkevytch

СІНЬКЕВИЧ Ольга Борисівна (29.VІІІ.1947, м. Гродно, Білорусь) – філософ, канд. філос. наук (Себастьян Фабіан Кльонович і гуманістичний та реформаційний рух в Польщі і на Україні в кінці XVI – на поч. XVII ст., 1986), доц. (1997).

Закінчила філол. ф-т Львів. ун-ту (1971). Наук. працівн. Львів. музею іст. релігії (1972–1987), викл. каф. сусп. наук Львів. обл. ін-ту удоск. вчителів (1987–1991). Зав. лаб. етики та естетики (1991), асист.(1991–1996), з 1997 доц. каф. теор.

та іст. культ. Львів. ун-ту, 2000–02 в. о. зав. кафедри. Член Вченої ради ф-ту.

Наук. інтереси: пробл. іст. культури, іст. релігії, етики та естетики. Автор понад 30 наук. статей, присвячених творчості польс. поета ХVІ ст. С. Ф. Кльоновича, іст. укр.-польс. культ. взаємин, біблійним мотивам у творах світової літер. Брала участь у роботі каф. над наук. темами: Україна і слов’янський світ (1994–96), Українська духовна культура: особливості становлення та розвитку (1999–2001), є автором навч. посібн. Історія етичної думки в Україні (2001).